Strona głównaFinanseRegulowanie płatności w terminie to warunek dobrych relacji w biznesie

Regulowanie płatności w terminie to warunek dobrych relacji w biznesie

Powodzenie każdego biznesu zależy od kilku zasadniczych elementów. Obok odpowiednio dobranej strategii czy posiadanego zaplecza finansowego równie ważną jest właściwy kontrahent. Kim jest rzetelny kontrahent i w jaki sposób można zweryfikować wiarygodność biznesowego partnera?

Przedsiębiorcy z długami

Jednym z kryteriów rzetelności kontrahenta jest jego terminowość w regulowaniu finansowych zobowiązań wobec swoich partnerów. Współpracując B2B, podstawą rozliczenia jest najczęściej faktura VAT. Te – mimo określonych terminów płatności – nie zawsze są opłacane w terminie. Jak wskazują statystyki, nieregulowanie przez firmy płatności w terminie jest poważnym problemem. Tylko w I kwartale 2023 r. ponad 60% przedsiębiorstw miała miesięczne opóźnienia w opłatach. 47% biznesów zwlekało z opłaceniem faktur ponad 2 miesiące[i].

Co ciekawe, rynek finansowy przyznaje, że istnieją „zawodowi dłużnicy”, którzy celowo nie wywiązują się ze swoich biznesowych zobowiązań[ii]. Oczywiście za opóźnieniami w rozliczeniach z partnerami biznesowymi nie zawsze stoją nieuczciwe zamiary. Jednak zanim zdecydujesz się na biznesowy deal, warto sprawdzić kim jest kontrahent: kto to, czy figuruje w rejestrze firm, czy nie posiada zadłużeń. Tym bardziej, że część tych informacji można sprawdzić bezpłatnie za pośrednictwem Internetu.

Kontrahent – kto to właściwie jest?

Partnerzy biznesowi nawiązujący współpracę skupiają swoją uwagę przede wszystkim na przedmiocie zawartej umowy, obowiązujących terminach, kosztach współpracy. Nie wszyscy jednak weryfikują firmy, z którymi wchodzą we współpracę. Warto sprawdzić wiarygodność biznesowego partnera, by zminimalizować ryzyko współpracy. Często dopiero przy nieopłaconych fakturach pojawiają się pytania, kim był właściwie kontrahent, czy jego firma istniała, czy umowę podpisała osoba uprawniona.

Część tych danych można zweryfikować jeszcze przed podpisaniem umowy. W rejestrze CEIDG można sprawdzić, czy dana firma istnieje. W przypadku współpracy ze spółką – prawa handlowego, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną czy z o.o. – informacje na ich temat można znaleźć w KRS. Wpisy w KRS dostarczą również informacji na temat osób uprawnionych do reprezentowania spółki, wielkości kapitału (w przypadku spółek kapitałowych) oraz o datach złożenia sprawozdań finansowych. W przypadku otwarciu likwidacji spółki, taka informacja również będzie widoczna w KRS, co powinno być czerwonym światłem dla potencjalnych partnerów.

Jeśli kontrahent jest płatnikiem podatku VAT, można go zweryfikować również w Wykazie podatników VAT. Na podstawie numeru konta, NIP lub REGON potencjalnego partnera w biznesie można sprawdzić jego historię VAT (m.in. datę rejestracji, datę ewentualnego wykreślenia, pozostawanie czynnym płatnikiem VAT w dniu zawarcia umowy, numer rachunku bankowego zarejestrowanego w KAS). Z tej bazy warto korzystać szczególnie w przypadku transakcji o dużej wartości. Obecność kontrahenta w rejestrze będzie gwarancją jego wiarygodności.

Nierzetelny kontrahent?

Chociaż ww. bazy dostarczają wielu cennych informacji o partnerach biznesowych, nie wszystkie zawierają dane o ewentualnych zadłużeniach. A te bezpośrednio rzutują na stabilność finansową kontrahenta i jego wypłacalność. Czy można gdziekolwiek zweryfikować czy potencjalny kontrahent nie jest dłużnikiem? Oczywiście, że tak. Takie rejestry jak KRD, BIG Infomonitor czy Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej gromadzą informacje o zadłużonych, tych biznesowych również. Wprawdzie pobranie raportu o konkretnym przedsiębiorcy jest płatne (od 29 zł netto), jednak biorąc pod uwagę ewentualne straty, jakie można ponieść z tytułu współpracy z niewypłacalnym kontrahentem, koszt takiej weryfikacji nie jest duży. Co więcej, można też sprawdzić wiarygodność kontrahentów zagranicznych. Informacje o ich zadłużeniach gromadzone są w KBIG (Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej).

Jak widać, przedsiębiorcy mają wiele możliwości sprawdzenia, kim jest ich kontrahent. Kto to jest, czy jest uprawniony do reprezentowania firmy, czy nie posiada nieuregulowanych należności – to podstawowe informacje, które jasno zasugerują czy potencjalny partner będzie wywiązywał się ze swoich finansowych zobowiązań. Regulowanie płatności w terminie to nie tylko dowód na jego rzetelność, ale przede wszystkim warunek utrzymania płynności finansowej jego partnerów biznesowych. Dlatego ograniczona doza zaufania wobec nowych kontrahentów i dostatecznie często padające „sprawdzam” mogą uchronić biznes przed nieuczciwą ofertą biznesową.

Źródła:

[i] BIG InfoMonitor, Skaner MŚP: Początek 2023 roku z rekordowym wzrostem zatorów płatniczych w firmachhttps://media.big.pl/informacje-prasowe/798582/skaner-msp-poczatek-2023-roku-z-rekordowym-wzrostem-zatorow-platniczych-w-firmach

[ii] KRD, Zawodowi dłużnicy – jedno z ukrytych zagrożeń dla biznesuhttps://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2023/zawodowi-dluznicy-jedno-z-ukrytych-zagrozen-dla-biznesu

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne