Strona głównaFinanseIle powinien wynieść wkład wnoszony do spółki przez każdego z założycieli

Ile powinien wynieść wkład wnoszony do spółki przez każdego z założycieli

Kapitał zakładowy to wkład, który muszą wnieść wszyscy wspólnicy lub akcjonariuszy spółki. Od jego wartości zależy zakres odpowiedzialności poszczególnych założycieli. Jeśli planujesz założenie spółki, warto dowiedzieć się, jaka jest wysokość kapitału zakładowego. Kwestię tę określają przepisy prawne, a to, ile wkładu należy wnieść minimalnie, jest uzależnione od rodzaju spółki.

W jakiej formie można wnieść kapitał zakładowy spółki – zakładanie spółek Szczecin?

Wysokość kapitału zakładowego, czyli to, ile trzeba wpłacić do niej wkładu, jest regulowana przez różne przepisy prawa. Chodzi przede wszystkim o kodeks spółek handlowych, w którym zawarte są np. kwestie regulujące kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy spółki akcyjnej (S.A.).

Co ważne, taki wkład nie musi posiadać koniecznie formy pieniężnej. Można wnieść go np. jako aport, w formie bezgotówkowej, czyli przez nieruchomość, wierzytelność lub nawet majątkowe prawa autorskie. Możliwe jest także wniesienie kapitału zakładowego mieszanego.

Rodzaj, jaki każdy wspólnik wnosi na pokrycie udziałów w spółce, musi być określony w umowie spółki. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy kapitał wnosi się w formie niepieniężnej.

Kapitał zakładowy można wnieść w formie:

  • Gotówkowej – suma pieniężna wnoszona przelewem bankowym na rachunek spółki, wekslem lub czekiem.
  • Bezgotówkowej – chodzi ściślej o prawo majątkowe, które może mieć rozmaite formy. Jest to np. prawo własności nieruchomosci, prawo do użytkowania wieczystego, prawo własności rzeczy ruchomej czy prawa własności intelektualnej (tutaj można wymienić przykładowo prawo do znaku towarowego czy autorskie prawa majątkowe).

Ile powinien wynieść wkład do spółki wnoszony przez założycieli?

Wysokość kapitału zakładowego w spółkach zależy od ich rodzaju. Przepisy szczegółowo określają to, ile może wynieść minimalnie. Oprócz tego warto sprawdzić, jakie są limity udziałów czy akcji:

Rodzaj spółki Limit kapitału Limit udziałów/akcji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Minimalnie 5 000 zł.

 

Wartość nominalna co najmniej 50 zł.
Spółka akcyjna Minimalnie 100 000 zł. Wartość nominalna akcji co najmniej 1 gr.
Spółka komandytowo-akcyjna Minimalnie 50 000 zł. ——
Prosta spółka akcyjna Minimalnie 1 zł. ——

Jeśli spółkę zakłada dwóch wspólników, muszą oni podzielić między sobą jej udziały. Podział nie musi dotyczyć jednak sytuacji, gdy każdy z nich posiada po połowie. Jeden wspólnik może być więc w posiadaniu np. 60%, a drugi 40% udziałów.

Dobrze jest szczegółowo znać przepisy regulujące kwestię, jaką jest zakładanie spółek Szczecin to jedno z wielu miast, w którym można liczyć na fachową pomoc prawną w tej kwestii. Pełne wsparcie możesz otrzymać w Kancelarii Gospodarczej Effekti.

Jak wpłacić i wykorzystać kapitał zakładowy?

Bardzo istotną informacją jest to, czy kapitał zakładowy od razu należy wpłacić w pełnej wysokości. Zakładanie spółek wiąże się z koniecznością deklaracji wysokości wkładu każdego ze wspólników, jednak tylko w przypadku spółki z o.o. trzeba od razu wnieść tyle, ile zadeklarowano. Przy spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej ustawa dopuszcza sytuację, gdy kapitał najpierw jest pokrywany częściowo, a dopiero potem wpłaca się pozostałość. Częściowe pokrycie kapitału może wynosić 1/4 deklarowanej wysokości kapitału zakładowego. Jednocześnie muszą być określone terminy pokrycia go w całości.

Kapitał ma też charakter gwarancyjny. Oznacza to, że stanowi swego rodzaju ochronę wierzycieli spółki przed niewypłacalnością. Nie istnieją jednak przepisy, które określają wyłącznie takie jego przeznaczenie. W związku z tym wniesione pieniądze mogą być wykorzystane na różne cele, np. wydatki związane z nabyciem środków trwałych. Z kolei kapitał w formie bezgotówkowej można zbyć, a uzyskana wartość pieniężna wchodzi wówczas do majątku spółki.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne