Strona głównaFinanseDlaczego warto mieć polisę ubezpieczeniową na życie?

Dlaczego warto mieć polisę ubezpieczeniową na życie?

Będąc pochłonięci codziennymi obowiązkami, praktycznie całkowicie zapominamy, że nasze życie może w każdej chwili dobiec końca. Celem minimalizacji niekorzystnych następstw wynikających z naszej śmierci warto zakupić polisę ubezpieczeniową na życie. Czym jest ubezpieczenie na życie i w jakim przypadku może nam pomóc?

Ubezpieczenia w Polsce

Polski sektor ubezpieczeniowy można ogólnie podzielić na publiczny i prywatny. Ten pierwszy tworzony jest przez instytucje państwowe, wśród których ważną rolę odgrywa ZUS, natomiast ten drugi przez prywatne firmy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia publiczne

Do społecznych ubezpieczeń publicznych, które oferowane są przez ZUS, zalicza się:

  • ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie emerytalne jest ubezpieczeniem zapewniającym comiesięczne wypłacanie świadczenia po osiągnięciu przez ubezpieczonego tzw. wieku emerytalnego. Krótko mówiąc, w tym rodzaju ubezpieczenia przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy spowodowana starością. Ubezpieczenie rentowe ma z kolei chronić ubezpieczonego na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub kalectwem.

Ubezpieczenie chorobowe, którego nie należy mylić ze zdrowotnym, gwarantuje ubezpieczonemu wypłatę określonego świadczenia w przypadku choroby lub macierzyństwa, natomiast wypadkowe w razie wypadku podczas pracy lub wystąpienia choroby zawodowej.

Ubezpieczenia prywatne

Wielu Polaków, nie będąc zadowolonych z krajowego systemu ubezpieczeń, decyduje się na zakup polis w prywatnych instytucjach ubezpieczeniowych. W dzisiejszych czas obserwuje się postępujący spadek zaufania względem ZUS-u, co jest skutkiem m.in.:

  • niskich emerytur, które są nieadekwatne względem cen rynkowych,
  • ograniczonego dostępu do placówek medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • niskiego standardu niektórych placówek medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • braku konkretnych planów ZUS-u względem emerytur dla przyszłych pokoleń.

Chcąc zapewnić sobie pewną i godną przyszłość, coraz więcej osób wybiera dodatkowe prywatne ubezpieczenie emerytalne, chorobowe czy zdrowotne. Część społeczeństwa, pragnąc zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek śmierci, decyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej na życie.

Polisa ubezpieczeniowa na życie – czy warto ją posiadać?

Obecnie w Polsce po śmierci każdego obywatela ZUS wypłaca jednorazowo 4000 zł, które ma służyć na organizację pogrzebu. Niniejsze świadczenie może otrzymać bliska osoba z rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina lub powiat, w zależności od sytuacji życiowej zmarłego. Niestety w dzisiejszych czasach kwota 4000 zł jest zazwyczaj niewystarczająca na zorganizowanie ceremonii o odpowiednio wysokim standardzie, dlatego coraz popularniejsza staje się polisa ubezpieczeniowa na życie.

Ubezpieczenie na życie jest rodzajem prywatnego ubezpieczenia osobowego, na podstawie którego ochroną objęte zostaje życie ubezpieczonego. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji, gdy osoba ubezpieczona poniesie śmierć, jej najbliższym wypłacone zostanie określone świadczenie pieniężne. Polisa ubezpieczeniowa na życie pozwoli nie tylko na pokrycie kosztów pogrzebu i załatwienia formalności, ale również na utrzymanie warunków życiowych rodziny na dotychczasowym poziomie.

Posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia jest szczególnie pomocne, gdy mamy do spłacenia kredyty hipoteczny bądź inne duże zobowiązanie finansowe. Chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz godny byt naszym najbliższym, warto zakupić polisę ubezpieczeniową na życie, która może okazać się w przyszłości bardzo przydatna. Ponadto wielu ubezpieczycieli pozwala swoim klientom na rozszerzenie opłatą ochrony ubezpieczeniowej za niewielką opłatą, gwarantując pomoc w takich sytuacjach jak np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy z powodu choroby czy inwalidztwo.

Jeśli nie jesteśmy przekonani co do tego, jaka polisa będzie dla nas najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy możemy się umówić na spotkanie z wykwalifikowanym doradcą ubezpieczeniowym.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne